فن و پرشر سوئیچ دود

تعمیر پکیج ایران رادیاتور شرق تهران

فن و پرشر سویچ دود

فن
فن در بالای محفظه احتراق بسته قرار دارد و وظیفه آن خروج اجباری محصولات احتراق از محفظه به سمت بیرون و همچنین مکش هوای مورد نیاز به داخل محفظه بسته است.

در صورتی که از دودکش دو جداره استفاده شود قطر آن ۶۰-۱۰۰mm است ،

یعنی قطر لوله داخلی ۶۰mm است و دود از طریق آن به خارج هدایت می شود  و لوله بیرونی که قطرش mm ۱۰۰ است ،

جریان اکسیژن را از محیط بیرون به داخل محفظه برقرار می کند .

در صورتی که از دو دودکش مجزا استفاده کنیم ،

بهتر است که قطر لوله ها mm ۸۰-۸۰ در نظر گرفته شود ،

یعنی قطر لوله دود mm ۸۰ و قطر لوله ها نیز mm ۸۰ است.

فن و پرشر سوئیچ دود

پرشرسوییچ دود ؛

جهت کنترل تخلیه محصولات احتراق از پرشرسوییچ دود استفاده می شود .

پرشر سوییچ دود توسط دو لوله به نام ونتوری به فن متصل می شوند .

در حالت عادی کلید کنترل فشار دود قطع هستند ( حالت .N.O” ) .

با روشن شدن فن ، هوا توسط لوله های ونتوری از یک طرف به داخل فرستاده شده و از طرف دیگر هوای داخل پرشرسوییچ مکیده می شود .

در نتیجه ، این باعث وصل کنتاکت ها می شود .

فشار مکش باید حداقل در حدود ۶/۰ میلی بار باشد تا بتواند کنتاکت ها را وصل نماید .

فن و پرشر سوئیچ دود پکیج ایران رادیاتور

با اتصال کنتاکت ها ، جریان نیز برقرار می شود و بورد الکترونیکی به سالم بودن و کارکرد درست فن پی می برد .

زمانی که فن به کار افتاد ، در صورتی که تا حدود ۲۰ ثانیه ، پرشرسوییچ دود فعال نگردد ، پکیج خاموش می شود .

پرشرسوییچ دود وقتی عمل می نماید که فن روشن باشد .

همانطور که ذکر شد پرشرسوییچ دود در حالت طبیعی باز (N.O) می باشد .

وقتی فن خاموش است کنتاکت های پرشر قطع می باشد .

پیش از بررسی مدار آب گرم مصرفی به ساختار مبدل ها در پکیج دیواری می پردازیم

اجزای تشکیل دهنده پکیج