رفع عیب پکیج ایران رادیاتور برای رفع عیب پکیج اول باید اصول عملکرد پکیج را بدانیم. انواع پکیج ها از لحاظ مدار آب و اصول عملکرد اصول عملکرد پکیج ها پکیج های دیواری از نظر مدار تولید آب گرم مصرفی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱.دستگاه‌های تک مبدل ۲.دستگاه‌های دو مبدل این دستگاه ها از