کد خطای پکیج ایران رادیاتور

مشترک گرامی در صورتیکه متوجه شدید آب مصرفی و رادیاتور سرد است و پس از حضور در کنار پکیج متوجه چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور شدید ادامه این مطلب را بخوانید . و همچنین با توجه به لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور که در انتهای مطلب قرار داده ایم مشکل پکیج را عیب یابی نمایید

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور

در پکیج های دیواری ایران رادیاتور مدل آنالوگ روی پانل دستگاه چراغ هایی وجود دارد که در زیر هر چراغ عددی از 30 تا 80 درج شده است که این چراغ ها در حالت عادی وقتی شیر آب باز است از 30 به صورت جفت جفت حرکت کرده و به 80 خاتمه پیدا میکند . و در حالت زمستانی دمای آب مدار را نشان میدهند . ولی در مواقع ایراد در قطعه ای از دستگاه این ایراد توسط برد الکترونیک دستگاه شناسایی شده و در مورد هر ایراد چراغ و یا چراغ های خاصی از دستگاه به صورت ممتد چشمک رده و سرویسکار را از خرابی کدام قسمت پکیج مطلع میسازد .

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

به تصویر زیر دقت کنید در پکیج های آنالوگ که پانل پکیج شبیه به عکس زیر است باید بدین طریق عیب یابی نمایید :

هنگام خرابی پکیج همانند تصویر یک یا چند چراغ با هم چشمک میزنند که این چشمک زدن مشخص میکند کدام قسمت پکیج ایراد پیدا کرذه است { با توجه به تشریح کد های خطای زیر } چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور و لیست خطاهای پکیج ایران رادیاتور

چشمک زدن چراغ پکیج ایران رادیاتور

در صورتیکه پکیج شما چراغ های 40 و 70 چشمک میزند نشانه کمبود فشار بار پکیج میباشد که شما باید با بالا آوردن فشار پکیج مشکل را برطرف نمایید .

جهت تشخیص عیب بوجود آمده در پکیج ایران رادیاتور بوسیله چراغ های تعبیه شده روی پانل دستگاه دقت کنید کدام چراغ چشمک میزند و با توجه به جدول زیر ایراد پکیج خود را شناسایی و در صورت امکان نسبت به رفع آن اقدام نمایید

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل M

 شرح عیب پکیج E , M , B  80 70  60  50  40 30
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی 105  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه *
 سنسور شعله (یون)  *  *
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل BM

 شرح عیب پکیج E , M , B  80 70  60  50  40 30
 خرابی برد کنترل *  *
 فعال شدن ترموستات ایمنی 105  *
 افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه *
 سنسور شعله (یون)  *  *
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن * *
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن  * *
 باز شدن سنسور آب گرم  * *
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم  *  *
 سنسورشوفاژ مدار قطع شده * *  *
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده  *  *
 ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد *  *  *
 باز شدن پرشر سوئیچ آب *  *
 سنسور دود باز شده  *  *
 پرشر هوا باز است  اما فن کار نمی کند  * *  *
 پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند * *  *

 

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل K

کد AF= سیستم ضد یخ زدگی

کد E1 = پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار ان باز است)

کد E2= عیب یابی شعله (یون ) حین کار

کد E8 = ترموستات حدی 105 درجه عمل کرده است (قطع است)

کد E10 = نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است)

کد E12-E30-E99= برد الکترونیک معیوب است

کد E31= ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است )

کد E32=ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است )

کد E41= ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است)

کد E42 = ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )

کد E50 = فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد

کد 51 E= فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد

کد E81 = ترموستات حدی105 درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است

کد E91 = نوسان ولتاژ برق (بیشتر از 260 ولت و کمتر از 160 ولت)

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل L

 شرح عیب پکیج دیواری  ایران رادیاتور L کد عیب 
پرشر سوئیچ  آب در وضعیت قطع می باشد E1
عیب یابی یون حین کار E2
ترموستات حدی 105 عمل کرده است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک معیوب است E12  E30
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است) E31
ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E32
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است ) E41
 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز است ) E42
 فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است  E50
 فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد  E51
 ترموستات حدی 105 قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی  E81
 پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از 89 و کمتر از 105 E88