مشاوره فنی اورژانسی تعمیرات پکیج

مشاوره فنی اورژانسی تعمیرات پکیج

مشترک گرامی در صورتیکه پکیج شما از کار افتاده است قبل از هر کاری به نکات زیر توجه فرمایید :

۱ – فشار بار پکیج کمتر از ۱ نباشد :


فشار بار پکیج در اکثر پکیج ها توسط مانومتر {گیج فشار} که روی پانل پکیج قرار گرفته است مشخص است

و در برخی پکیج ها این گیج فشار در زیر پکیج قرار گرفته است که برای مشاهده باید خم شوید و زیر پکیج را نگاه کنید

ولی در برخی پکیج های دیجیتال گیج فشار برای مشاهده بار پکیج وجود ندارد و به صورت عدد روی صفحه دیجیتال مشخص میشود

در هر صورت اولین کار پس از خاموشی پکیج مشاهده فشار بار پکیج میباشد که در صورت قرار گرفتن کمتر از ۱ باید با باز کردن شیر پرکن پکیج فشار را مابین عدد ۱ تا ۲ تنظیم کنید :

شیر پرکن پکیج { تنظیم فشار بار } :

۲ – عیب یابی پکیج توسط کد خطای پکیج
از طریق مطالعه صفحه کدهای خطای انواع پکیج دیواری ایراد بوجود آمده را عیب یابی و در صورت توان برطرف نمایید