ریست پکیج ایران رادیاتور

ریست پکیج ایران رادیاتور

 

منظور از مبدل حرارتی دومنظوره چیست ؟
الف ) فقط آب گرم مصرفی از آن عبور می کند .
ب ) آب گرم مصرفی و گرمایش از یک مبدل عبور می کند .
ج ) فقط آب گرم گرمایش از آن عبور می کند .
د ) هم آب گرم مصرفی و هم مدار بای پس به یک مبدل وصل است .

۷. وظیفه محدودکننده جریان در مدار مصرفی چیست ؟
الف ) کنترل حداکثر مقدار آبی که از مبدل عبور می کند .
ب ) افزایش مقدار آب مبدل تا رسیدن به حد مطلوب .
ج ) کنترل جریان برق جهت جلوگیری از سوختن برد کنترل .
د ) کاهش یا افزایش مقدار عبور برقی از ترانس جرقه زن .

ریست پکیج ایران رادیاتور

۸. وظیفه پرشرسوییچ آب چیست ؟
الف ) جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب در مبدل .
ب ) خنثی کردن فشار اضافی وارد بر مدار آب گرم مصرفی .
ج ) وسیله کنترل و ایمنی برای وجود حداقل فشار آب در مدار شوفاژ .
د ) ایجاد فشار در مدار شوفاژ برای راه اندازی .

۹. فشار مناسب برای آبگیری کردن و راه اندازی پکیج چقدر است؟
الف ) ۱ تا ۲ بار
ب ) ۲ تا ۳ بار
ج ) ۳ بار
د ) ۰/۴۵ تا ۱ بار

۲۲۱۷۱۴۷۷

PTC .1 چیست ؟
الف ) مقاومت باضریب حرارت مثبت .
ب ) مقاومت باضریب حرارت منفی .
ج ) مقاومت بدون قابلیت تنظیم .
د ) مقاومت مکانیکی .

۱۱. عموما مقاومت NTC سالم در شوفاژ چقدر است ؟
الف) در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۱۰ اهم .
ب) در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد ۱۰ کیلواهم .
ج) در حالت داغ ۱۰ اهم .
د) در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد ۱۰ کیلواهم .

۱۲. سنسور دودکش به چه منظور استفاده می شود ؟
الف ) تعیین درجه حرارت دود .
ب ) اطمینان از صحت عملکرد دودکش .
ج ) کنترل مقدار مونوکسید تولید شده .
د ) کنترل بخار توليد شده .

الف) مدار سیکل کوتاه است .
ب) مدار سیکل بلند است .
ج) مدار گرمایش است .
د) مدار آب گرم مصرفی است

۱۴. در صورت نیاز به استفاده از پمپ سیرکولاتور با دبی بالاتر کدام قطعه همراه آن باید تعویض شود ؟
الف) کلید ایمنی حداقل فشار
ب ) شیر بای پس
ج ) فلوسوییچ
د ) شير پر کن

ریست پکیج ایران رادیاتور

۱۵. در صورتی که فشار داخلی سیستم بیش از حد باشد ، کدام قطعه تحریک می شود ؟ الف) شیر بای پس
ب) کلید ایمنی حداقل فشار
ج) شیر پرکن
د) شیر اطمینان

۱۶. وظیفه منبع انبساطی چیست ؟
الف ) ذخیره حجم آب اضافی برای مواقع قطع آب .
ب ) ایجاد انبساط در آب .
ج ) خنثی کردن حجم و فشار اضافی بر اثر انبساط آب .
د ) ایجاد فشار داخل سیستم گرمایش .

۱۷. فشار مناسب برای گاز داخل منبع انبساط به طور معمول چقدر است ؟
الف ) ۱ بار
ب ) ۲ بار
ج ) ۳ بار
د ) ۴ بار

۱۸. NTC جزو کدام دسته از مقاومت ها است ؟
الف ) مکانیکی
ب ) تابعی
ج ) مکانیکی الکترونیکی
د ) خودتنظيم

ریست پکیج ایران رادیاتور

۱۹. کدام مورد زیر می تواند دلیل انفجاری روشن شدن دستگاه باشد ؟
الف ) عمل نکردن حسگر
ب ) ضعیف بودن جرقه
ج ) تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن تا مشعل
د ) موارد ب و ج

۲۰. کدام عامل باعث ایجاد سر و صدا در مبدل می شود؟
الف ) تنظیم نبودن فشار گاز منبع انبساطی .
ب ) وجود شعله بلند و خیلی قوی .
ج ) کم بودن دبی خروجی آب گرم گرمایش .
د ) همه موارد .

۲۱. در صورتی که سیستم آب گرم مصرفی عمل نکند ، اولین قسمتی که مورد بازدید قرار می گیرد کدام است ؟
الف ) سنسور آب گرم مصرفی
ب ) پتانسیومتر مصرفی
ج ) فلوسوییچ
د ) کليد حرارتی

۲۲. در صورتی که دستگاه در حالت گرمایش کارکند ولی رادیاتورها گرمای کافی ندارند علت چیست ؟
الف ) رسوب گرفتگی مدار
ب ) عدم کارکرد صحیح پمپ
ج ) وجود هوا در مدار
د ) همه موارد

۲۳. در صورتی که با راه اندازی دستگاه در حالت گرمایش نصف ارتفاع رادیاتور گرم شود عامل چیست ؟
الف ) وجود هوا در مدار گرمایش .
ب ) راه پیدا کردن آب سرد در مدار گرمایش و مخلوط شدن آن با آب گرم .
ج ) عدم عملکرد صحیح پمپ .
د ) کم بودن حرارت مشعل .

۲۴. در صورتی که قبل از رسیدن اب به دمای تنظیم شده مشعل خاموش شود دلیل چیست ؟
الف ) خرابی پتانسیومتر و سنسور مدار گرمایش .
ب ) خرابی شیر گاز .
ج ) خرابی مدولاتور .
د ) خرابی جرقه زن .

۲ Comments

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *