تعمیرات پکیج ایساتیس

تعمیرات پکیج ایساتیس

تعمیرات پکیج ایساتیس

بزگترین مجموعه تعمیرات پکیج ایساتیس با همکاری تعمیرکاران با تجربه و آموزش دیده آماده ارائه خدمات و تعمیر پکیج ایساتیس در تهران می‌باشیم

تعمیر پکیج ایساتیس

در مورد پکیج دیواری ایساتیس :

پکیج دیواری ایساتیس بدون اغراق یکی از بهترین پکیج های خارجی در ایران میباشد . این پکیج که سیستم و قطعات آن برگرفته از پکیج آریستون ایتالیا میباشد و حتی این موضوع در بعضی از مدل ها دقیقا عینا همانند پکیج های آریستون میباشد

تعمیر پکیج ایساتیس

 خدمات و تعمیرات پکیج ایساتیس :

در حال حاضر پکیج ایساتیس توسط دو شرکت وارد کشور میشود و تعمیرات پکیج ایساتیس در تهران توسط چند مرکز معتبر به صورت تخصصی صورت میگیرد .
با توجه به پیچیدگی سیستم و قطعات این نوع پکیج های دیواری تعمیر پکیج ایساتیس تنها باید توسط متخصص دوره دیده و آشنا با این پکیج صورت بگیرد

کدهای خطای پکیج ایساتیس

کدهای خطای پکیج ایساتیس :

ارور E0 پکیج ایساتیس :
این خطا مربوط به سنسور ورودی

ارور E1 پکیج ایساتیس :
کمبود فشار آب سیستم = فشار بار سیستم همیشه باید مابین ۰/۶ و ۱/۲ قرار بگیرد و در صورت کم بودن این کد نمایش داده میشود ⇐ جهت رفع این خطا شیر کوچکی زیر پکیج وجود دارد که با باز کردن آن درجه فشار بار بالا میرود و بعد از تنظیم محدد ببندید

ارور E2 پکیج ایساتیس :
این خطا مربوط به نبودن گاز و عدم تشخیص شعله میباشد = هنگامی که پکیج شروع به کار کند و جرقه زده شود اگر یون شعله ای را تشخیص ندهد این کد مشخص میشود => از باز بودن شیر گاز ورودی اطمینان حاصل کنید و سپس دکمه ریست را فشار دهید

ارور E3 پکیج ایساتیس :
این خطا بدین معنی میباشد که سنسور گرمایش معیوب شده است و باید تعویض گردد => پیشنهاد میشود با این خطا حتما با تعمیرکار مشورت نمایید

ارور E4 پکیج ایساتیس :

این خطا هم مربوط به سنسور آب مصرفی در پکیج ایساتیس میباشد و در صورت معیوب بودن باید تعویض گردد

ارور E6 پکیج ایساتیس :

این خطا مربوط به پرشر هوا و فن پکیج میباشد => در صورتیکه فن کار میکرد و این خطا را میداد به احتمال قوی ایراد از پرشر هوا میباشد ولی اگر فن کار نمیکرد ابتدا سراغ تست برق مستقیم به فن رفته و در صورت سالم بودن فن به احتمال زیاد رله فن برد پکیج خراب شده و نیاز به تعویض دارد

ارور E7 پکیج ایساتیس :

این خطا به معنی فعال شدن ترموستات حد میباشد => دلایل بروز این خطا میتواند
۱ – کار نکردن پمپ الف _ جام شدن پمپ ب _ سوختن پمپ
۲ – عدم گردش صحیح آب الف _ بسته بودن شیرهای رفت و برگشت ب _ رسوب گرفتن صافی برگشت ج _ رسوب گرفتن مبدل ۳ – خراب شدن ترموستات حد

دفترچه راهنمای پکیج ایساتیس :

NEW STAR 26FF & MEHR 26FF

KAREEZ 26 II/30 II FF

SUPER LUX (2)

تامین هوای تازه جهت احتراق پکیج

تامين هواي لازم از فضاي ساختمان كه براي احتراق دستگاههاي گازسوز ، مورد نياز است را در اصطلاح ((تامين هواي احتراق )) مي گويند.

تعمیرات پکیج ایساتیس

براي وسايل گاز سوزي كه بيرون از ساختمان هستند و از هواي بيرون استفاده مي كنند وهمچنين دستگاههاي گاز سوزي كه نمام هواي لازم براي احتراق آنها مستقيم از فضاي بيرون تامين مي شود و دود حاصل از احتراق آنها نيز توسط دودكش به بيرون هدايت مي شود ، ديگر نيازي به محاسبه فضاي لازم براي تامين هوا نخواهد بود . پس هرگاه، نامي از دستگاه گاز سوز برده مي شود،منظور دستگاه هاي حرارتي مي باشند كه در داخل ساختمان قرار دارند و براي احتراق ، تهويه و رقيق سازي گازهاي دودكش ، از هواي داخل ساختمان استفاده مي كنند .

روشهاي تامين هواي لازم براي احتراق و تهويه

ارتباط فضاي نصب با هواي آزاد،
ارتباط فضاي نصب با اتاق هاي مجاور ،
نصب دريچه و كانالهاي متصل به هواي آزاد.
۱-۳-۲٫ساختمان با درزهاي معمولي
اگر ساختماني با درزهاي معمولي داشته باشيم، هواي لازم را به اين صورت محاسبه مي كنيم كه به ازاي هر ۱۷۷ كيلو كالري مصرف وسيله گازسوز ، به بيش از يك متر مكعب ثضا ، نياز است .
مثال ۱-۱٫ آيا مي توان دستگاه گاز سوزي با ظرفيت ۱۸ كيلو وات را در اتاقي به مساحت ۳۵ متر مربع نصب كرد ؟( ساختمان را با درزهاي معمولي در نظر بگيريد ).
جواب : در ابتدا ظرفيت وسيله را از كيلو وات به كيلو كالري در ساعت تبديل مي كنيم .
۱۸kw× ۸۶۰kcal/hr =15480kcal/hr
مي دانيم به ازاي هر ۱۷۷ كيلو كالري به يك متر مكعب فضا نياز داريم .در نتيجه ظرفيت به دست آمده را بر ۱۷۷ تقسيم مي كنيم تا مقدار فضاي استاندارد بر حسب متر مكعب مشخص گردد .
۱۵۴۸۰ /۱۷۷ =۸۷ /۵ m3
حال بايد فضاي اتاق را بر حسب متر مكعب محاسبه نماييم .معمولا ارتفاع ديوار اتاق را ۸/۲ متر در نظر مي گيرند .با ضرب مساحت اتاق در ارتفاع ديوار ، فضاي اتاق بر حسب متر مكعب به دست مي آيد .
۳۵ × ۸/۲ =۹۸ m3
چون فضاي اتاق۳ m 98 بزرگتر از فضاي استاندارد۳ m 5/87 است ، پس مجاز به نصب اين وسيله در اتاق مذكور مي باشيم.
مثال ۱-۲٫ آيا مجاز هستيم در يك اتاق به مساحت ۲۵ متر مربع ، يك وسيله گازسوز با ظرفيت ۱۶ كيلو وات در ساعت نصب كنيم ؟( ساختمان با درز معمولي)
تبديل كيلو وات به كيلو كالري در ساعت:
۱۶ × ۸۶۰ = ۱۳۷۶۰ kcal /hr
مقدار فضاي لازم براي دستگاه :
۱۷۷/۱۳۷۶ = ۷۸ m 3
فضاي اتاق بر حسب متر مكعب :
۲۵ × ۲۸ = ۷۰ m 3
فضاي اتاق كمتر از فضاي مجاز مي باشد،در نتيجه مجاز به نصب نمي باشيم.
در مثال (۱-۲) مجاز به نصب وسيله گاز سوز نيستيم، ولي اگر شرايط اتاق را طبق ادامه بحث تغيير بدهيم ،مي توانيم وسيله گاز سوز را در اتاق اين مثال نصب كنيم . مقررات ملي ساختمان مي گويد كه اگر فضاي اتاق كمتر از فضاي استارد باشد ، در اين صورت با ايجاد يك دهانه ارتباطي هوا بين دو اتاق مجاور ( اگر مجموع فضاي اتاق و فضاي مجاور اتاق ، بيشتر از فضاي استاندارد باشد ) ، مي توانيم وسيله گازسوز را در اتاق نصب كنيم و يا مي توانيم يك كانال به هواي آزاد ايجاد نماييم كه در ادامه به ذكر آن خواهيم پرداخت .

تعمیر پکیج ایساتیس

جدول ۱-۱٫ ابعاد دريچه دايمي كه مستقيم به هواي آزاد راه دارد .
ردیف
حداکثر ظرفیت دستگاه
(کیلوکالری درساعت )
مساحت دریچه
(سانتی متر مربع )
ابعاد دریچه
(سانتی متر در سانتی متر )

۱

۳۰۰۰۰

۱۵۰
۱۵×۱۰

۲۰×۵/۷

۳۰×۵

۲

۵۰۰۰۰

۲۱۰
۱۵×۱۴

۲۰×۵/۱۰

۳۰×۷

۳

۷۰۰۰۰

۲۵۰
۱۶×۱۵

۲۰×۵/۱۲

۲۰×۵/

تعمیرکار پکیج ایساتیس

ساختمان با درزهاي هوابند :
در اين نوع ساختمانها ، در هر شرايطي بايد هواي مورد نياز احتراق از خارج ساختمان تامين شود .
همچنين علاوه بر ايجاد كانال هوا با شرايط زير ، بهتر است يك دهانه هواي اضافي نيز براي دريافت مستقيم هوا به دستگاه با سطح مقطع يك سانتيمتر مربع براي هر ۱۹۴ كيلو كالري در ساعت در نظر گرفته شود .
شرايط ايجاد كانال به هواي آزاد و ابعاد آن به شرح زير مي باشد:
يك دهانه براي ورود هوا به فاسله ۳۰ سانتي متري از سقف بايد نصب شود .
به ازاي هر ۱۱۶ كيلو كالري در ساعت ، مساحت دهانه را يك سانتي متر مربع در نظر مي گيريم .
سطح مقطع كانال در تمام مسير ، بايد برابر با دهانه ورود هوا در نظر گرفته شود .
چند تذكر مهم در مورد كانال هواي آزاد:
دهانه ورود هوا بايد به گونه اي باشد كه هوا به راحتي بتواند وارد آن گردد و همچنين از نفوذ مستقيم سرما به داخل ساختمان جلو گيري نمايد .
دهانه بايد غير قابل انسداد باشد .
پرتده و حشره نتواند از طريق كانال وارد ساختمان گردد.
بهتر است بايك نوشته و نصب آن در كنار كانال ، كاربرد كانال مشخص شده و تاكيد شود كه به هيچ عنوان مسدود نگردد.
از منابع زير نمي توانيم براي تامين هواي احتراق در ساختمان استفاده كنيم :
فضايي كه از گردو غبار پوشيده شده است ،
فضايي كه در آن گاز خطرناك و بخار قابل اشتعال وجود دارد ،
فضاي اتاق خواب و حمام :
فضاي موتورخانه تبريد ساختمان.
مثال ۱-۳٫ آيا مي توانيم آب گرمكن با قدرت حرارتي ۱۸ كيلو وات را در اتاقي به مساحت ۴۰ متر مربع نصب كنيم ؟(ساختمان با درزهاي هوابند است )
جواب : خير . زيرا در ساختمانهاي با درز هوابند با هر مساحتي ، نمي توانيم وسيله گازسوز ( كه هوا را از داخل ساختمان مصرف مي كند )، نصب كنيم مگر آنكه يك كانال مرتبط با هواي آزاد نصب كنيم
مثال ۱-۴٫ مساحت كانال نرتبط با هواي آزاد در مثال ۱-۳ را محاسبه نماييد .
تبديل كيلو وات به كيلوكالري:
۱۸ × ۸۶۰ = ۱۵۴۸۰ kcal/hr
مقدار مساحت كانال هواي آزاد:
۱۱۶/۱۵۴۸۰ = ۵/۱۳۳
بهتر است كه يك دريچه ديگر كه مستقيم از هواي آزاد به پكيج راه دارد نيز نصب گردد كه مساحت كانال به اين قرار است :
۱۹۴/۱۵۴۸۰ = ۸/۷۹ cm 2
مثال ۱-۵٫آيا نصب آبگرمكن به ظرفيت نامي kcal/hr 24000 در يك آشپزخانه نوع باز كه به محوطه نهارخوري و پذيرايي با مجموع زير بناي ۲m 50 راه دارد ، مجاز مي باشد يا خير ؟ ( ساختمان با درز معمولي )
ارتفاع ديوار خانه را ۲/۸ متر در نظر بگيريد ،
فضاي نامحدود لازم : ۳m 6/135 = 177/24000
مجموع فضاي آشپزخانه و نهار خوري و پذيرايي: ۳ m 140 = 8/2 × ۵۰
چون مجموع فضاي آشپزخانه و اتاق هايي كه به آن راه داشته و هوا نيز جريان دارد۳ m 140 از فضاي نامحدود m 6/135 بزرگتر است، پس مي توانيم آب گرمكن را در آشپزخانه نصب كنيم.
مثال۱-۶٫ آيا مجاز به مصب آب گرمكن به ظرفيت حرارتي ۱۲۰۰۰ كيلو كالري در ساعت در يك اتاق به زير بناي۲ m 10 هستيم ؟ ( ساختمان با درزهاي معمولي )
جواب :
فضاي نامحدود لازم : ۲ m 8/67 = 177/12000
فضاي اتاق : ۳ m 28 = 8/2 × ۱۰
خير ، چون فضاي اتاق از فضاي نامحدود كوچك تر است ، در نتيجه نمي توانيم آب گرمكن رادر اتاق مذكور نصب نماييم .
Kcal/hr 4956 = 177 × ۲۸
Kcal/hr 7044 = 4956 – ۱۲۰۰۰
۲ cm 185 = 38/7044