انواع پکیج شوفاژ دیواری

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

مشترک گرامی جهت دانلود مقالات آموزشی و مشاهده ویدئو های آموزشی و راهنمای

عیب یابی و رفع عیب پکیج ایران رادیاتور

به صفحه اصلی همین سایت مراجعه نمایید

تقسيم بندي انواع پكيج حرارتي

پكيج هاي حرارتي بر اساس پارامترهاي مختلف تقسيم بندي مي شوند :

 1. تقسيم بندي از نظر نحوه ي نصب ،
 2. تقسيم بندي از نظر تعداد مبدل ،
 3. تقسيم بندي از نظر نوع محفظه احتراق
 4. تقسيم بندي از نظر نوع تخليه احتراق،
 5. تقسيم بندي از نظر نوع شير گاز ،
 6. تقسيم بندي از نظر مخزن ،
 • تقسيم بندي از نظر نصب

۱٫زميني ،

۲٫ديواري

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

 • تقسيم بندي از نظر مبدل
 1. تك مبدله ( مبدل دو منظوره )،
 2. دو مبدله ( مبدل اوليه – مبدل ثانويه ).
 • تقسيم بندي از نظر محفظه احتراق
 1. محفظه احتراق باز ،
 2. محفظه احتراق بسته ،
 • تقسيم بندي از نظر تخليه احتراق
 1. فن دار،
 2. بدون فن ( كلاهك تعديل ).
 • تقسيم بندي از نظر شير گاز

پكيج هاي حرارتي داراي شش نوع شير مي باشند ،

 1. شير گاز ۸۲۰ با رگلاتور دستي،
 2. شير از ۸۲۵ با رگلاتور برقي ،
 3. شير برقي ۸۴۰ با رگلاتور دستي ،
 4. شير برقي ۸۴۵ با رگلاتور برقي ،
 5. شير گاز اي جي EJ ،
 6. شير گاز آب گرمكني .
 • انواع پكيج ديواري از نظر مخزن
 1. بدون مخزن ،
 2. مخزن دار .

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

"<yoastmark

۱-۳٫ فضاي نصب و تامين هواي لازم براي احتراق

تامين هواي لازم از فضاي ساختمان كه براي احتراق دستگاههاي گازسوز ، مورد نياز است را در اصطلاح ((تامين هواي احتراق )) مي گويند.

براي وسايل گاز سوزي كه بيرون از ساختمان هستند و از هواي بيرون استفاده مي كنند

وهمچنين دستگاههاي گاز سوزي كه نمام هواي لازم براي احتراق آنها مستقيم از فضاي بيرون تامين مي شود

و دود حاصل از احتراق آنها نيز توسط دودكش به بيرون هدايت مي شود ، ديگر نيازي به محاسبه فضاي لازم براي تامين هوا نخواهد بود .

پس هرگاه، نامي از دستگاه گاز سوز برده مي شود،منظور دستگاه هاي حرارتي مي باشند

كه در داخل ساختمان قرار دارند و براي احتراق ، تهويه و رقيق سازي گازهاي دودكش ، از هواي داخل ساختمان استفاده مي كنند .

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

۱-۳-۱٫روشهاي تامين هواي لازم براي احتراق و تهويه

 • ارتباط فضاي نصب با هواي آزاد،
 • ارتباط فضاي نصب با اتاق هاي مجاور ،
 • نصب دريچه و كانالهاي متصل به هواي آزاد.

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور |

دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

۱-۳-۲٫ساختمان با درزهاي معمولي

اگر ساختماني با درزهاي معمولي داشته باشيم،

هواي لازم را به اين صورت محاسبه مي كنيم كه به ازاي هر ۱۷۷ كيلو كالري مصرف وسيله گازسوز

به بيش از يك متر مكعب ثضا ، نياز است .

مثال ۱-۱٫ آيا مي توان دستگاه گاز سوزي با ظرفيت ۱۸ كيلو وات  را در اتاقي به مساحت ۳۵ متر مربع نصب كرد ؟( ساختمان را با درزهاي معمولي در نظر بگيريد ).

جواب : در ابتدا ظرفيت وسيله را از كيلو وات به كيلو كالري در ساعت تبديل مي كنيم .

۱۸kw× ۸۶۰kcal/hr =15480kcal/hr

      ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور 

مي دانيم به ازاي هر ۱۷۷ كيلو كالري به يك متر مكعب فضا نياز داريم

.در نتيجه ظرفيت به دست آمده را بر ۱۷۷ تقسيم مي كنيم تا مقدار فضاي استاندارد بر حسب متر مكعب مشخص گردد .

۱۵۴۸۰  /۱۷۷ =۸۷ /۵ m3

حال بايد فضاي اتاق را بر حسب متر مكعب محاسبه نماييم .

معمولا ارتفاع ديوار اتاق را ۸/۲ متر در نظر مي گيرند .با ضرب مساحت اتاق در ارتفاع ديوار ،

فضاي اتاق بر حسب متر مكعب به دست مي آيد .

۳۵  ×  ۸/۲ =۹۸  m3

چون فضاي اتاق۳ m  ۹۸   بزرگتر از فضاي استاندارد۳ m     ۵/۸۷ است ،

پس مجاز به نصب اين وسيله در اتاق مذكور مي باشيم.

 

مثال ۱-۲٫ آيا مجاز هستيم در يك اتاق به مساحت ۲۵ متر مربع ،

يك وسيله گازسوز با ظرفيت ۱۶ كيلو وات در ساعت نصب كنيم ؟( ساختمان با درز معمولي)

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

تبديل كيلو وات به كيلو كالري در ساعت:

۱۶ × ۸۶۰  = ۱۳۷۶۰  kcal /hr

مقدار فضاي لازم براي دستگاه :

۱۷۷/۱۳۷۶ = ۷۸  m 3

فضاي اتاق بر حسب متر مكعب :

۲۵ × ۲۸  = ۷۰  m  ۳

فضاي اتاق كمتر از فضاي مجاز مي باشد،در نتيجه مجاز به نصب نمي باشيم.

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

در مثال (۱-۲) مجاز به نصب وسيله گاز سوز نيستيم، ولي اگر شرايط اتاق را طبق ادامه بحث تغيير بدهيم ،مي توانيم وسيله گاز سوز را در اتاق اين مثال نصب كنيم .

مقررات ملي ساختمان مي گويد كه اگر فضاي اتاق كمتر از فضاي استارد باشد ،

در اين صورت با ايجاد يك دهانه ارتباطي هوا بين دو اتاق مجاور ( اگر مجموع فضاي اتاق و فضاي مجاور اتاق ، بيشتر از فضاي استاندارد باشد ) ،

 

مي توانيم وسيله گازسوز را در اتاق نصب كنيم و يا مي توانيم يك كانال به هواي آزاد ايجاد نماييم كه در ادامه به ذكر آن خواهيم پرداخت .

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور

نكته

Ø       درزبندي اتاق خواب بايد به گونه اي باشد كه در صورت نصب بخاري دودكش دار ،

تامين هواي لازم از فضاي مجاور انجام پذيرد ( براي اتاق خواب ، حمام به عنوان فضاي مجاور در نظر گرفته نمي شود ).

 

Ø       طبق مقررات ملي ساختمان ، نصب وسايل گازسوز پر مصرف مانند پكيج و آب گرمكن ديواري

كه مصرف هواي آنها از ۵/۱ متر مكعب در ساعت مي باشد در خانه هايي كه فضاي آنها كمتر از ۶۰ متر مكعب مي باشد ، ممنوع است ،

 

مگر آنكه يك دريچه دايمي از ساختمان به هواي آزاد ، جهت احتراق كامل وسيله گاز سوز مربوطه وجود داشته باشد .

 

ترموستات پکیج ایران رادیاتور | ترموستات اتاقی پکیج ایران رادیاتور | دانلود راهنمای عیب یابی و تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور
نكته

دهانه بيروني كانال بايد حداقل سك متر از دودكش فاصله داشته باشد  تا دود از طريق كانال دوباره وارد ساختمان نگردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.