پکیج روشن نمیشود

دستگاه روی حالت آب گرم روشن نمی شود –

خراب بودن فلوسوییچ
۲٫خراب بودن سنسور فلوسوییچ ویا قطعی کابل مربوطه
۳٫ سوراخ شدن دیافراگم شکستن صفحه شیر سراهی

  • خرابی فلوسوییچ مکعبی و یا رسوب گرفتن سوپاپها در دستگاه های باهیدرولیک ست و سیستم شیر سراهی مکانیکی
    ۴٫خرابی پتانسیومتر تنظیم اب گرم مصرفی در برد الکترونیکی دستگاه و یا اینکه ولوم تنظیم دمای اب روی
    صفر قرار داده شده است
    ۵٫شیلنگ های اب سرد و گرم در زیر دستگاه برعکس بسته شده اند ویا وجود اشکال در لوله کشی {مخلوط شدن
    مسیر آب سرد و گرم ،پیش از خروج از دستگاه}
  • خرابی ntc گرمایشی و آبگرم

در صورتی که فن پکیج روشن نمیشود

معمولا خرابی رله فن روی برد الکترونیک میباشد که باید برد تعویض گردد