راهنمای جامع نصب پکیج دیواری

 

نصب و راه اندازی پکیج

شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:

  • بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.
  • در معرض کوران شدید نباشد.
  • حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.
  • حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵ سانتی متر باشد.
  • حداقل فاصله از کف تا زیر پکیج ۱۴۰ سانتی­متر باشد.
  • در صورت نصب پکیج به صورت محفظه احتراق باز در داخل کابینت، حتما توجه کنید که پکیج برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره­ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.
  • دیوار محل ن%